top of page

UTBYGGERE

Logo HD.jpg

Bergen Marine er Norges største båtforhandler. Nto. omsettning 2021 inklusive båtverksted var over 300 millioner og selskapene har 35 ansatte fordelt på 30 årsverk. Manglende plass og infrastruktur begrenser i dag videre vekstmuligheter, men selskapet har store utbyggingsplaner på Vestland Marina og vil være i førersetet når bransjen nå omstiller seg til det grønne skiftet.

Dolviken Brygge AS

Dolviken Brygge AS eier den ca. 6 mål store tomten sør i byggeprosjektet. Driver utleie av båtplasser med uteareal som i dag huser leietakerne Bergen Marine Service AS.

Søreide båt & Fritidspark AS

Eier av den 28 mål store sjøtomten innerst i Dolviken, og har vært hoved pådriver i reguleringsarbeidet for denne tomten og helheten i området. Marinaprosjektet på egen tomt ble godkjent i Bystyret tilbake i 2007 med 63 av 67 stemmer. Innsigelse fra Fylkesmannen 2008, men godkjent av Miljøverndepartementet i 2010 med krav om områderegulering som nå etter mer enn ti års saksbehandling er ferdig og klar for endelig politisk behandling.

Grimstad Eiendomsselskap AS

Grimstad Eiendomsselskap eier den ca 8 mål store tomten mot Nord i byggeprosjektet og driver utleie av næringsbygget med uteareal som i dag huser leietakere som Bergen Marine AS, Fana Seilmakerverksted, Sohome, RSH – Redningsselskapet m.fl. Er sentral i utviklingen hvor denne eiendommen inngår som største del utbyggingsområdet tiltenkt for næring og bolig.

Kjapp%20Marina%20Logo_edited.jpg

Kjapp Marina AS eier og driver utleie av alle båtplassene på de tre ytterste pirene mot Nord i utbyggingsprosjektet. Ved et godkjent utbyggingsprosjekt vil Kjapp Marina AS inngå i en felles marina med Nye Dolviken Brygge AS som eier og driver båtplass utleie av de tre nabo pirene sør på eiendommen, sammen med de nye båtplassene utenfor Søreide Båt & Fritidspark AS innerst i Utbyggingsområdet. Alle båtplassene vil inngå i den felles nye stormarinaen med ny molo og plass til over 700 båter og samles under felles maritim paraply som blir det nye VESTLAND MARINA.

bottom of page