UTBYGGERE

hauglandgruppen_retina l222ogo.png

Hauglandgruppen har utspring fra Austevoll med hovedkontor i Bergen. Filosofien er et hovedfokus på havbruk og eiendom. Et økonomisk solid konsern som i dag har en stor eiendomsportefølje på Vestlandet som de utvikler og leier ut, i tillegg til å være en stor aktør innen havbruk og lakseoppdrett.

Logo HD.jpg

Bergen Marine er Norges største båtforhandler. Nto. omsettning 2020 inklusive båtverksted var 275 millioner og selskapene har 35 ansatte fordelt på 25 årsverk. Manglende plass og infrastruktur begrenser i dag videre vekstmuligheter, men selskapet har store utbyggingsplaner på Vestland Marina og vil være i førersetet når bransjen nå omstiller seg til det grønne skiftet.

Søreide båt & Fritidspark AS

Eier av den 28 mål store sjøtomten innerst i Dolviken, og har vært hoved pådriver i reguleringsarbeidet for denne tomten og helheten i området. Marinaprosjektet på egen tomt ble godkjent i Bystyret tilbake i 2007 med 63 av 67 stemmer. Innsigelse fra Fylkesmannen 2008, men godkjent av Miljøverndepartementet i 2010 med krav om områderegulering som nå etter mer enn ti års saksbehandling er ferdig og klar for endelig politisk behandling.

Grimstad Eiendomsselskap AS

Grimstad Eiendomsselskap eier den ca 8 mål store tomten mot Nord i byggeprosjektet og driver utleie av næringsbygget med uteareal som i dag huser leietakere som Bergen Marine AS, Fana Seilmakerverksted, Sohome, RSH – Redningsselskapet m.fl.  Er sentral i utviklingen hvor denne eiendommen inngår som største del utbyggingsområdet tiltenkt for næring og bolig og vil sammen med Haugland Gruppen som eier nabotomten på ca 6 mål bli nærings og boligdelen på Nordre delen av utbyggingsprosjektet. 

Kjapp%20Marina%20Logo_edited.jpg

Kjapp Marina AS eier og driver utleie av alle båtplassene på de tre ytterste pirene mot Nord i utbyggingsprosjektet. Ved et godkjent utbyggingsprosjekt vil Kjapp Marina AS inngå i en felles marina med Nye Dolviken Brygge AS som eier og driver båtplass utleie av de tre nabo pirene sør på eiendommen, sammen med de nye båtplassene utenfor Søreide Båt & Fritidspark AS innerst i Utbyggingsområdet. Alle båtplassene vil inngå i den felles nye stormarinaen med ny molo og plass til over 700 båter og samles under felles maritim paraply som blir det nye VESTLAND MARINA.