top of page

Statistisk Sentralbyrå sin metode for å beregne tilgjengelig strandsone

Enkelte politikere har offentlig gått ut i media med "fake-news"-propaganda som at 70% av strandsonen i Bergen er nedbygget og utilgjengelig for allmenheten. Vi som er oppvokst ved og ferdes på sjøen i Bergen, har med eget syn aldri kunne forstå hvor politikerne har disse beregningene fra. Når vi ettergår disse tallene viser det seg at de er basert på svært unøyaktige og grove estimater hvor de blant annet (gjennom bestilling hos SSB) definerer en sirkel på 50 meter fra hvert eneste lille uthus, nøst og bygninger og definerer dette arealet inkludert som nedbygget og utilgjengelig for allmennheten. Eksempelvis blir store deler av offentlige badeviker og store deler av bryggen i Bergen definert som inkludert i disse 70%, altså nedbygget og utilgjengelig for allmenheten. Dette er selvsagt ikke riktige fakta og er med på å villede befolkningen når viktige beslutninger om strandsonen skal tas. Fakta om hvorfor disse beregningene med slike grove estimat blir feilaktig, kan du lese under.

bottom of page