top of page

Dagens drift/plassmangel

Vestland Marina ønsker å åpne opp strandsonen for allmenheten i Dolviken. I dag fremstår området privatisert og uten tilgang til strandsonen for allmenheten. Særskilt servicevirksomheten (Bergen Marine Service AS) som leier uteområde på kortsiktig basis er negativt preget av situasjonen med midlertidige brakke-konstruksjoner uten ordentlige verkstedsfasiliteter innendørs. En stor del av servicearbeidet må utføres utendørs i all slags vær og føre. Plassmessig er også allerede arealene for liten og driften blir særskilt i sesongen preget av kaotisk parkerings- og plassmangel hvor verkstedet sliter med å utføre servicevirksomheten på en effektiv måte. I påvente av en godkjent utbygging for området har man holdt ut år etter år og er nå på overtid...

011.jpg
030.jpg
047.jpg
bottom of page