top of page

Dagens tursti

Det er allerede i dag en sammenhengende gang- og sykkelsti som går fra Søreide ved Kiwi og som vil kunne benytte dagens nedkjørsel til Grimstadvegen (ved nytt Grimstadveg kryss) deretter kunne fortsette under bro langs nøsterekkene ved sjøen. Stien ender i dag opp i et kratt ref. nederste bilde. Ved opprustning av siste del av denne turstien, og forlendelse bort til utbyggingsområde hvor den flytende promenaden. Da vil man kunne få en sammenhengende promenade/tursti som går fra Søreide sentrum og som strekker seg til midten av Grimstadfjorden. Tiltaket i seg selv vil kunne redusere biltrafikk ved at beboerne og besøkende fra Søreide-området naturlig vil velge denne nye tur-/sykkelstien som alternativ til å benytte bil som pr i dag er eneste reelle trygge mulighet. Vi tror også at denne turstien langs sjøen vil kunne bli en særs attraktiv tursti og et mål for eksempel søndagsturen. 

056-min.jpg
057-min.jpg
058-min.jpg
060-minn.jpg
bottom of page