top of page

FREMTIDENS BUNNSTOFF

Det grønne skiftet

Dagens miljøfarlige bunnstoff som avgir mikroplast kommer til å bli erstattet med en ufarlig gel som er giftfri og krever kun enkel vask. Likefullt må dagens mange hundre tusen fritidsbåter fjerne eksisterende bunnstoff for å ta i bruk fremtidens bunnstoff. Vi trenger derfor båtverksteder som kan utføre jobben på en miljøvennlig måte. VESTLAND MARINA vil legge til rette for fremtidens løsninger også på dette området.

bottom of page