FREMTIDENS BUNNSTOFF

Det grønne skiftet

Dagens miljøfarlige bunnstoff som avgir mikroplast kommer til å bli erstattet med en ufarlig gel som er giftfri og krever kun enkel vask. Likefullt må dagens mange hundre tusen fritidsbåter fjerne eksisterende bunnstoff for å ta i bruk fremtidens bunnstoff. Vi trenger derfor båtverksteder som kan utføre jobben på en miljøvennlig måte. VESTLAND MARINA vil legge til rette for fremtidens løsninger også på dette området.