top of page

STRANDSONE

Åpning av strandlinjen i Dolviken for allmenheten, med offentlig tursti/promenade og flere sårt tiltrengte båtplasser

Prosjektet vil åpne for en flere kilometer lang sammenhengende, delvis flytende sjøpromenade fra Søreide bydelssenter i Dolviken og forbi både marina- og boligdelen til midten av Grimstadfjorden. Tilkomst til strandlinjen for allmenheten er et knapphetsgode i Fana/Ytrebygda, og det er svært få steder hvor en slik sjøpromenade er mulig å få til. I tillegg åpner utbyggingen for flere allerede godkjente båtplasser som i dag er blokkert på grunn av utbyggingsstopp forårsaket av Grimstadvegen.

bottom of page