top of page

PLAN FOR UTBEDRING AV GRIMSTADVEGEN

På grunn av dårlig veistandard og dårlig VVA-anlegg som er på overtid for utskiftning har Grimstadområdet lenge vært underlagt en omfattende byggestopp. Denne delen av kommunen har dermed stått på sidelinjen når det gjelder å ta del i den fysiske samfunnsutviklingen. Planen forutsetter derfor omfattende rekkefølgekrav på feltene veg, vann, avløp og grønnstruktur før nye byggetiltak kan iverksettes. Utbedring av Grimstadvegen er det dominerende enkelttiltaket. Planen gir ikke svaret på hvordan dette skal finansieres og når tiltakene kan gjennomføres, men gir rammer for hvordan situasjonen skal løses. Bergen Marine, Hauglandgruppen og Søreide Båt & Fritidspark tilbyr seg å bidra med til sammen 30 millioner kroner til utbedring av Grimstadvegen (og eventuelt andre rekkefølgekrav) fram til Hammersland. Beløpet er estimert til cirka halvparten av de faktiske veikostnadene på denne strekningen, og utbyggerne mener at dette sammen med bidrag fra andre utbyggere i området, veg, vann, avløp med videre da vil muliggjøre gjennomføring av dette svært etterlengtede veiprosjektet.

bottom of page