top of page

Kartlegging av strandsonen fra Os til Salhus

Selv om utbyggingsprosjektet til Søreide Båt & Fritidspark AS i på land Dolviken ble godkjent av Bystyret i 2007, pågikk det på samme tid og årene etter en diskusjon om hvor Bergens nye store småbåthavn skulle lokaliseres. Mange områder var omtalt, bl. a ble Krokeide trukket frem som mulig lokasjon og det pågikk store utredninger i regi av Bergen kommune og andre.

I 2008 kartla derfor Søreide Båt & Fritidspark hele kystlinjen fra Os i sør, til Salhus i Nord med tanke på hvilke lokasjoner som faktisk og i virkeligheten kunne være aktuelle lokasjoner hvis man også tok hensyn til:  Vær, vind, bølger, is og skipstrafikk m.m. Sammen med en utførlig rapport utarbeidet vi også kartet under som viser de svært få aktuelle steder det var mulig å plassere en flytende båthavn langs kysten i Bergen grunnet de nevnte forhold. Heldigvis ble Dolviken til syvende og sist, og etter mange forhandlingsrunder i flere år valgt.  Kartet underbygger at dette var en klok beslutning, og lokaliseringen av Bergens Båthavn i Dolviken er derfor ikke lenger uomtvistet og det ble bekreftet i både det opprinnelige planforslag 1 og det samme i Fagetetatens planforslag 2. Men igjen er det rekkefølgekrav som bestemmer at havneutvidelsen ikke kan tas i bruk før den trafikkfarlige Grimstadvegen er utbedret. Området i sjøen er tydelige merket og avsatt til marina, men kan altså ikke utvides før Grimstadvegen er utbedret.  

Ferdig%20Kart%20kystlinje_edited.jpg
bottom of page