top of page

Miljøstasjon

Det grønne skiftet

Båtnæringen mangler i dag renseanlegg og oppsamlingsstasjoner for tømming av miljøfarlig avfall. Båtbransjen mangler også infrastruktur for overgang fra dagens miljøfarlige bunnstoff som avgir mikroplast. Vi skal skape denne infrastrukturen. Vi vil bygge en miljøstasjon for håndtering av alle typer avfall, også for besøkende og gjestehavnen. De mindre båtene vil vi oppbevare skult innendørs i reoler - opp til fem i høyden - og de vil tas ut og inn ved bruk. Dette vil gi en stor besparelse for miljøet med hensyn til bunnstoff, zink, vaskemidler og oljesøl.

Picture 3.jpg
bottom of page