top of page

TIDSLINJE – 20 ÅRS VENTETID

2000 - Vi signerer opsjonsavtale på kjøp av de først 9 mål med sjøeiendom Dolviken

 

2001 - Forhandlinger med kommunen om mulig utbygging

 

2004 - Innspill byggeplaner til KPA
 

2007 - Godkjent av bystyret med 63 av 67 stemmer

 

2007 - Innsigelse fra Fylkesmannen

 

2008 - Mekling mellom byråd Lisbeth Iversen og Fylkesmannen uten å oppnå enighet

 

2009 - Oversendelse til Miljøverndepartementet

 

2010 - Departementet konkluderte positivt, forutsatte dialog mellom partene

 

2013 – Vedtak om oppstarts melding - Områdereguleringmråderegulering

 

2016 - Områdeplan med detaljregulering, godkjent av byråden og lagt ut til høring

 

2016 - Allmøte med fullsatt Søreide skole, «alle» positiv til, få negative merknader

 

2016 - Innsigelse fra Fylkesmannen. Hovedsakelig begrunnet med at Bergen kommune
            IKKE har  fulgt opp med dialog underveis, ber om dialog slik at planen kan egen
            godkjennes

 

2017 - Planavdelingen har møte i Planforum og beslutter på eget initiativ, uten forvarsel og

            uten politisk forankring og fortsatt uten dialog med Fylkesmannen å "vrake" prosjektet.
            Fremmer på rekordtid et alternativt planforslag til ny høring uten å involvere

            utbyggerne

2019 - Fagetatens alternative planforslag 2. på høring

 

2021 - Byrådet fatter vedtak om at de kun ønsker å fremlegge det nye alternative forslaget

            fra fagetaten for bystyret

 

2021 – Saken sendes til UMBY for videre behandling…

2021 - Etter omkamper i bystyret vedtas til slutt de kraftig nedskalert utbyggingsmulighetene for                      Dolviken og Vestland Marina.

 

bottom of page