top of page

DELING I PRAKSIS

Det grønne skiftet

Deling vil bli stadig viktigere fremover og er utvilsomt nødvendig for å ivareta miljøet og maksimere bruken av ressursene våre. Vestland Marina vil legge til rette for deling av miljøvennlig EL-båt og har allerede for 2021 inngått avtale med KRUSER AS som vil ha base for Bergen hos Vestland Marina. I påvente av godkjent utbygging som snart skal avgjøres av Bergen Bystyre, blir det noe begrenset plasser som kan tilby lading. Dette vil endre seg hvis vi får godkjenning av den planlagte utbyggingen som vil tilrettelegge for ny infrastruktur og nye båtplasser, hvor vi da vil kunne tilby lading og båtdeling i vesentlig større skala.

bottom of page