top of page
Hjem: About

STATUS Juli 2023

NY positiv utvikling ad. Grimstadvegen – Utbygging kan nå bli en realitet…

Vestlandets Fylkeskommune VLFK ble i 2022 bevilget budsjettmidler til et forprosjekt for å oppdatere nøyaktige beregninger om grunnforhold og økonomiske kostnadsberegninger for å bygge NY Grimstadveg. Arbeidet er nå i gang og forventes ferdigstilt sommeren 2023.

VLFK vil da sammen med oss og øvrige utbyggere, andre bidragsytere som VVA etaten med flere da starte prosessen til høsten med å søke å oppnå tilstrekkelig finansiering for at arbeidet med NY vei kan igangsettes. I første omgang fase 1, som er strekningen (600 m) fra Ytrebygdsvegen til ny nedkjørselsvei ned til vår marina.

Fra samfunnsutfordringer til samfunnsgevinster i Dolviken

Hver eneste skoledag busses en rekke skolebarn til og fra Søreide skole fordi skoleveien deres – Grimstadvegen – er trafikkfarlig både for dem selv og alle bilistene som bruker veien daglig. Å utbedre hele Grimstadveien koster flere hundrede millioner kroner. Dette er penger det er vanskelig for Vestland fylkeskommune å finne innenfor trange budsjetter.

Nå lanserer Grimstad Eiendomsselskap AS Dolviken Fjordlandsby, et prosjekt som kan finansiere mye av veien og transformere Dolviken gjennom å åpne kysten for nabolag og resten av byen. 
 

Det som i dag er ødelagt natur, en ikke-funksjonell bygningsmasse og en utilgjengelig strandsone blir et nytt og levende område...
 

  • En moderne landsby som skal gi rom for gode, bærekraftige liv i en levende og dynamisk landsbystruktur med gateløp og åpne plasser, og med publikumsrettet næring som butikker, serveringssteder og tjenesteyting på gateplan.
     

  • En flere kilometer lang kyststi fra Søreide sentrum til Dolviken, rikt beplantet og estetisk utformet, med et sjøbad i enden som gjør Dolviken tilgjengelig for badende og lekende mennesker i alle aldre.
     

  • Vestland Marina – landets første og største kraftsenter for bærekraftig båthold. Her vil vi etablere infrastruktur for lading av elbåter og tømming av septik, vi vil bygge utslippsfrie verkstedshaller som eliminerer bunnstoff som et miljøproblem, og vi vil etablere landets første verksted for utskifting av den fossile motorparken i den norske fritidsbåtflåten. Dette er et helt nødvendig tiltak dersom vi som samfunn skal kunne nå målet Stortinget har vedtatt om 20 prosent elbåtandel innenfor fritidsbåtsegmentet innen 2030.
     

Det som i dag er flere presserende samfunnsutfordringer blir til samfunnsmessige gevinster. Det eneste vi trenger er tillatelse fra Bergen kommune til å gå i gang.
 

Vi har jobbet lenge og godt med disse planene, og lanserer prosjektet vårt i den skalaen det fortjener: Et fullskala nærings- og boligprosjekt som løser ALLE de nevnte utfordringene på én gang.
 

Derfor fremmer vi nå et helt nytt planinitiativ som gir politikerne i Bergen kommune muligheten til å ta stilling til hva slags utvikling de ønsker for Dolviken.

Til høsten er det kommunevalg i Bergen, spør gjerne partiet du vil gi din stemme til om hvordan deres politikere stiller seg til å støtte Vestland Marina sitt planforslag.

JA til Vestland Marina betyr:

Excel 22.jpg

OM PROSJEKTET

Vestland Marina blir Norges første grønne nullutslipps-marina og fremtidens båtsenter.

 

Det blir et levende nærings- og bomiljø hvor strandlinjen blir tilgjengelig for allmenheten med store nye grøntarelaer, aktivitetsområder, sjøbad, ny strandpromenade og en tursti fra Søreide sentrum til midten av fjorden.

SøreidePark_Bilde_4_End.jpg
Stedskart stort.png

KART

Dolviken ligger sentralt mellom flyplassen og Bergen sentrum. Med kort avstand til kollektivknutepunkt og ideelt utfartssted for båtturer enten ferden går nord eller sørover.

FREMTIDENS BÅTSENTER

- Norges første grønne nullutslippsmarina

Logo 1 Vestland marina.png
SøreidePark_Bilde_1_End.jpg
S%C3%B8reidePark_Bilde_2_End_Rev%20B_edi

STRANDSONE FOR ALLE

- Åpning av strandlinje med

promenade og sjøbad for allmenheten

Logo 3 Vestland marina.png

UTBEDRING AV GRIMSTADVEGEN

- Utbedring av Grimstadvegen

med gang- og sykkelsti

Logo 2 Vestland marina.png
S%C3%B8reidePark_Bilde_3_End_edited.jpg

NÆRINGS- OG BOLIGDELEN

- Næring og boligdel med

tydelig miljøprofil

Logo 4 Vestland marina.png

HVEM STÅR BAK

bergen marine logo.png

Dolviken Brygge AS

Søreide båt & Fritidspark AS

Grimstad Eiendomsselskap AS

Kjapp%20Marina%20Logo_edited.jpg
2020-07-08_Bergens_Tidende_2020-07-08-2
bottom of page