top of page
Hjem: About

Oppdatert status mai 2022

Symbolpolitikken trumfet fornuften...

Byrådspartiene AP, MDG, KrF og V klarte etter ekstraomganger i bystyret og til slutt med støtte fra SV og Rødt og med knappest mulig flertall, i praksis å sette en foreløpig stopper for det planlagte grønne marina prosjektet Vestland Marina i Dolviken. Dagens næringsfiendtlige byråd tok altså en omkamp på en utbygging som allerede ble godkjent i bystyret tilbake i 2007, 15 år siden i år.

Byrådet tillot ikke engang at det opprinnelige planforslaget som var på høring i 2016 uten særskilte negative innvendinger, bli ferdigstilt for endelig politisk behandling.

I stedet ble det 16. juni 2021 vedtatt en kraftig nedskalert områderegulering for Dolviken som i praksis ikke lar seg gjennomføre grunnet strenge rekkefølgekrav og hvor offentlig finansiering ikke er på plass for å finansiere disse kravene, bl. a ny Grimstadveg.  

Vi utbyggere arbeider fortsatt for at det opprinnelige planforslaget kan realiseres, men må stille saken i bero til byrådet i Bergen får en annen politisk sammensetning. Vi håper det vil skje senest høsten 2023.

Vi takker alle de øvrige politiske partier/politikere, næringsliv, OFS (Områdeutvalget for Søreide), private, naboer og kunder som har støttet oss, Vestland Marina kommer forhåpentligvis sterkt tilbake etter valget 2023...

JA til Vestland Marina betyr:

Excel 21.jpg

OM PROSJEKTET

Vestland Marina blir Norges første grønne nullutslipps-marina og fremtidens båtsenter.

 

Det blir et levende nærings- og bomiljø hvor strandlinjen blir tilgjengelig for allmenheten med store nye grøntarelaer, aktivitetsområder, sjøbad, ny strandpromenade og en tursti fra Søreide sentrum til midten av fjorden.

SøreidePark_Bilde_4_End.jpg
Stedskart stort.png

KART

Dolviken ligger sentralt mellom flyplassen og Bergen sentrum. Med kort avstand til kollektivknutepunkt og ideelt utfartssted for båtturer enten ferden går nord eller sørover.

FREMTIDENS BÅTSENTER

- Norges første grønne nullutslippsmarina

Logo 1 Vestland marina.png
SøreidePark_Bilde_1_End.jpg
S%C3%B8reidePark_Bilde_2_End_Rev%20B_edi

STRANDSONE FOR ALLE

- Åpning av strandlinje med

promenade og sjøbad for allmenheten

Logo 3 Vestland marina.png

UTBEDRING AV GRIMSTADVEGEN

- Utbedring av Grimstadvegen

med gang- og sykkelsti

Logo 2 Vestland marina.png
S%C3%B8reidePark_Bilde_3_End_edited.jpg

NÆRINGS- OG BOLIGDELEN

- Næring og boligdel med

tydelig miljøprofil

Logo 4 Vestland marina.png

HVEM STÅR BAK

bergen marine logo.png

Dolviken Brygge AS

Søreide båt & Fritidspark AS

Grimstad Eiendomsselskap AS

Kjapp%20Marina%20Logo_edited.jpg
2020-07-08_Bergens_Tidende_2020-07-08-2
bottom of page