JA til Vestland Marina betyr:

Excel 15.jpg
Nyhet bilde 2.png
Nyhet bilde.png

Gratis EL-SHUTTLEBUS

Vi har nå tilført et nytt element til prosjektet vårt i form av gratis shuttle bus med hyppige avganger til/fra Dolvik terminal og bybanen ved Birkelandsskiftet. Denne vil finansieres gjennom forpliktende bidrag fra de ulike delene av prosjektet vårt som felles kostnad, og foruten at vi da oppnår en markant trafikknedgang, et redusert parkeringsbehov og at både bolig-/næringsdelen av prosjektet blir betydelig mer attraktive vil dette tilbudet bidra svært positivt til nærmiljøet på Søreide. Trafikkrapporten fra Norconsult som viser at tiltaket med shuttle bus kombinert med en kyststi vil mer enn doble kollektivandelen i området fra 9% til 19%. Rapporten kan du lese her (Lenke til rapport under).

Bilde Shuttlebus.jpg

OM PROSJEKTET

Vestland Marina blir Norges første grønne nullutslipps-marina og fremtidens båtsenter.

 

Det blir et levende nærings- og bomiljø hvor strandlinjen blir tilgjengelig for allmenheten med store nye grøntarelaer, aktivitetsområder, sjøbad, ny strandpromenade og en tursti fra Søreide sentrum til midten av fjorden.

SøreidePark_Bilde_4_End.jpg
Stedskart stort.png

KART

Dolviken ligger sentralt mellom flyplassen og Bergen sentrum. Med kort avstand til kollektivknutepunkt og ideelt utfartssted for båtturer enten ferden går nord eller sørover.

FREMTIDENS BÅTSENTER

- Norges første grønne nullutslippsmarina

Logo 1 Vestland marina.png
SøreidePark_Bilde_1_End.jpg
S%C3%B8reidePark_Bilde_2_End_Rev%20B_edi

STRANDSONE FOR ALLE

- Åpning av strandlinje med

promenade og sjøbad for allmenheten

Logo 3 Vestland marina.png

UTBEDRING AV GRIMSTADVEGEN

- Utbedring av Grimstadvegen

med gang- og sykkelsti

Logo 2 Vestland marina.png
S%C3%B8reidePark_Bilde_3_End_edited.jpg

NÆRINGS- OG BOLIGDELEN

- Næring og boligdel med

tydelig miljøprofil

Logo 4 Vestland marina.png

HVEM STÅR BAK

hauglandgruppen_retina l222ogo.png
bergen marine logo.png

Søreide båt & Fritidspark AS

Grimstad Eiendomsselskap AS

Kjapp%20Marina%20Logo_edited.jpg
2020-07-08_Bergens_Tidende_2020-07-08-2